Portfolio > Collaborative Printmaking on Saris

Sari with Noor Sehera (detail)
Sari with Noor Sehera (detail)
4 x 19 ft.
2013